+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Održana prva, konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Privredne komore Unsko-sanskog kantona za mandatni period 2018.-2022. godine

Datum objave: 19.10.2018 00:00

Održana prva, konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Privredne komore Unsko-sanskog kantona za mandatni period 2018.-2022. godine

U četvrtak, 18.10.2018. godine je održana prva, konstituirajuća i izborna sjednica Skupštine Privredne komore Unsko-sanskog kantona za mandatni period 2018.-2022.godine.

Sjednicu Skupštine je otvorila Jasminka Šuško, predsjednica Skupštine Privredne komore USK starog saziva, nakon čega je usvojen dnevni red i Odluka o imenovanju Odbora za verifikaciju mandata i utvrđivanje rezultata glasanja.

Nakon što su jednoglasno usvojeni izvještaji Odbora za verifikaciju mandata i utvrđivanje rezultata glasanja, te Komisije za izbor i imenovanje organa Privredne komore USK prisutni delegati Skupštine pristupili su glasanju za organe i članova organa Komore.

Jednoglasnom odlukom prisutnih delegata, za članove Skupštine Privredne komore USK za  mandatni period 2018-2022. godina imenovani su:

1. Meggle mljekara d.o.o. Bihać - Kemal Hrnjić

2. Bihaćka pivovara d.d. Bihać - Edin Ibrahimpašić

3. Grafičar d.o.o. Bihać - Mehmed Felić

4. BH Telecom d.d. Sarajevo – Direkcija Bihać -  Mehmed Šehić 

5. JP Vodovod d.o.o. Bihać - Aldina Bašanović

6. Tehnocen d.o.o. Bihać - Mujo Kečanović

7. Laguna d.o.o.  Cazin - Denis Omanović

8. ASB Expan d.o.o.Cazin -  Bešlaga Keškić

9. ŠPD US Šume d.o.o. Bosanska Krupa - Haris Mešić

10. BS-Kobra d.o.o.  Bosanska Otoka - Osman Bratić

11. Istracom d.o.o.  Sanski Most - Ismet Travljanin

12. Kwim kompany d.o.o.Sanski Most - Ismet Salešević

13. Asim komerc d.o.o. Bužim - Asim Škaljić

14. Draganović komerc d.o.o. Ključ - Ismet Draganović

15. JP Komunalno d.o.o. Bosanski Petrovac - Savo Jovanić

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Privredne komore USK jednoglasnom odlukom imenovani su:

Kemal Hrnjić, Meggle mljekara d.o.o., Bihać, predsjednik

Denis Omanović, Laguna d.o.o., Cazin, zamjenik predsjednika

Jednoglasnom odlukom prisutnih delegata, za članove Upravnog odbora Privredne komore USK za mandatni period 2018-2022. godina imenovani su:

1. Č.J. d.o.o. Bihać - Dino Čavkić Bihać

2. GTO d.o.o. Bihać - Emir Pjanić

3. Sany Global d.o.o. Bihać - Refik Huseinbašić

4. Benedict d.o.o.  Velika Kladuša - Amir Bećirević

5. Beton-Gal d.o.o.  Sanski Most - Besim Hrnić

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Privredne komore USK jednoglasnom odlukom imenovani su:

1. Dino Čavkić, Č.J. d.o.o., Bihać, predsjednik

2. Besim Hrnić, Beton gal d.o.o.,Sanski Most, zamjenik poredsjednika

Jednoglasnom odlukom prisutnih delegata, za članove Nadzornog odbora Privredne komore USK za mandatni period 2018-2022. godina imenovani su:

1. JKP Komrad d.o.o. Bihać - Vid Šantić

2. Sarajevo osiguranje d.d. – Podružnica Bihać - Samir Behremović

3. Elektrodistribucija Bihać - Igor Drndelić 

Za predsjednika i zamjenika predsjdenika Nadzornog odbora Privredne komore USK jednoglasnom odlukom imenovani su:

1. Vid Šantić - JKP Komrad d.o.o. Bihać 

2. Samir Behremović - Sarajevo osiguranje d.d. – Podružnica Bihać

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, Skupština je zatim jednoglasno verificirala mandat novoizabranog predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona Enesa Ružnića, za mandatni period 2018.-2022. godine.

Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se