+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Edukacije   

Objavljen konkurs za pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede

Datum objave: 12.07.2018 00:00

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je javni konkurs za odabir korisnika po projektu "Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede".

Objavljen konkurs za pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede

Usluga mentoringa je namijenjena malim i srednjim poduzećima u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih poduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizirani set usluga (SSU) za mala i srednja poduzeća u 2018. godini realizuje se preko razvojnih agencija koje imaju svoje certifikovane mentore.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice - mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovomim licem poduzeća, određeni broj sati (50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

Odgovorno lice i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatiranog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju plan ili projekat razvoja.

Metodologija standardizirane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj posjeta, aktivnosti u okviru svake posjete, vrijeme predviđeno za pripremu plana i izvještavanje) i to kroz vodič „Opšti vodič za mentoring".

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mala i srednja poduzeća, a koja im je potrebna za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 50.000 KM, dok je ukupan budžet za pružanje standardizirane usluge mentoringa u 2018. godini po jednom poduzeću je maksimalno 1.000 KM.

Prijave na adresu ministarstva se dostavljaju do zaključno sa 31.08.2018. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

MENTORING-NATJEČAJ

MENTORING-SMJERNICE

MENTORING-PRIJAVA

 

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se